Zonnepanelen
Vloerverwarming
Badkamer en WC
Dakwerken
Plat dak PVC

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING VERMEERSCH bvba

Zinken dakgoten
Koperen dakgoten
Schoorsteen
Mazouttanks
Kachels mazout
Kachels gas
Pelletkachels

Nestor De Tièrestraat 67  •  9700 Oudenaarde  •  Tel. 055 30 42 60

Keuring mazouttank en
dichtheidstest

Vermeersch bvba is erkend technicus voor de keuring van uw mazouttank.

 

Met de keuring van uw mazouttank wordt de kans op bodemverontreiniging tot een minimum herleid. De gekeurde mazouttank beschikt over een geldig conformiteitattest en wordt voorzien van een groene dop of kenplaat. De keuring van mazouttanks is wettelijk verplicht.

 

 

Wanneer moet de keuring worden uitgevoerd ?

 

• Vóór de indienststelling van de mazouttank

• Bij de verkoop van een woning met een mazouttank

• Periodieke controle van de mazouttank

 

In Vlaanderen is er een verplichte keuring van zowel ondergrondse als bovengrondse mazouttanks, en dit vóór de indienststelling.

 

 

Ondergrondse mazouttank : eenmalige keuring met dichtheidstest en vervolgens een periodieke keuring

 

Bovengrondse mazouttank : eenmalige keuring zonder dichtheidstest en vervolgens een periodieke keuring

 

 

Periodieke keuringen (particulier tot 5000 L)

 

• Bovengronds : eerste keuring na 10 jaar

• Ondergronds PE : eerste keuring na 8 jaar, nadien 5-jaarlijks

• Ondergronds overig: eerste keuring na 6 jaar, nadien 5-jaarlijks

 

 

Wie is verantwoordelijk en betaalt de keuring ?

 

De eigenaar-gebruiker van de stookolietank is verantwoordelijk voor de nodige keuringen en de goede werking van de installatie.

 

Wanneer een huurder een woning betrekt dewelke is voorzien van een mazouttank, is deze de eigenlijke gebruiker. De verantwoordelijkheid voor de verplichte keuring en de bijhorende kosten vallen aldus onder diens verantwoordelijkheid.

 

 

Wat wordt er afgeleverd bij de keuring ?

 

Wanneer uw mazouttank conform de wetgeving blijkt, voorziet Vermeersch bvba de mazouttank van een groene dop of kenplaat. Deze dop of kenplaat vermeldt het erkenningsnummer van de keurder, de keuringsdatum en de uiterlijke datum voor de volgende periodieke controle.

 

De aanvrager ontvangt eveneens een conformiteitattest waarin vermeld staat dat de mazouttank voldoet aan de wettelijke normen. U bent in orde met de milieuwetgeving en u kunt de tank vrij laten bijvullen.

 

In alle andere gevallen wordt een oranje dop of rode dop voorzien.

 

Vermeersch bvba verschaft u graag alle verdere informatie.

 

 

 

Aanvragen offerte :

Een vrijblijvende offerte aanvragen voor de keuring van uw mazouttank kunt u hier.

Sanitair - Centrale verwarming - Dakbedekking VERMEERSCH bvba

Nestor De Tièrestraat 67  •  9700 Oudenaarde  •  Tel. 055 30 42 60  •  info@vermeerschbvba.be

Disclaimer / Privacy policy