Zonnepanelen
Vloerverwarming
Badkamer en WC
Dakwerken
Plat dak PVC

SANITAIR - CENTRALE VERWARMING VERMEERSCH bvba

Zinken dakgoten
Koperen dakgoten
Schoorsteen
Mazouttanks
Kachels mazout
Kachels gas
Pelletkachels

Nestor De Tièrestraat 67  •  9700 Oudenaarde  •  Tel. 055 30 42 60

Verwarmingsaudit

Oudere verwarmingstoestellen worden vaak gekenmerkt door een slecht productierendement. Meestal is het interessant om te overwegen een oud verwarmingstoestel te vervangen door een moderne condensatieketel, wat in een veel hoger productierendement resulteert. Vermeersch bvba gaat tijdens de verwarmingsaudit van uw centrale verwarmingsinstallatie na of dit voor uw installatie interessant kan zijn.

 

Als eigenaar van een centraal stooktoestel, waarvan het nominaal totaal geïnstalleerd vermogen meer dan 20 kW bedraagt, moet u eenmalig een verwarmingsaudit laten uitvoeren van de gehele verwarmingsinstallatie binnen een termijn van 2 jaar nadat het toestel 15 jaar oud is geworden.

 

Vermeersch bvba voert als erkend technicus verwarmingsaudits uit voor cv-installaties op :

 

 

vloeibare brandstof (bijv. stookolie) en wanneer het toestel een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW;

 

gasvormige brandstof (bijv. aardgas, propaan, butaan) en wanneer het toestel een nominaal geïnstalleerd vermogen heeft kleiner of gelijk aan 100 kW;

 

Een onderzoek van een verwarmingsinstallatie in het kader van een energieaudit van een woning (EAP), met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW, dewelke minstens 13 jaar oud is, wordt tevens aanvaard als verwarmingsaudit.

 

 

Vermeersch bvba verstrekt bij de verwarmingsaudit aan de eigenaar van het stooktoestel :

 

• informatie aangaande de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van de oude ketel

 

• advies over vervanging van de ketel, of andere wijzigingen van het verwarmingssysteem alsook alternatieve oplossingen die een belangrijke energiebesparing kunnen opleveren

 

• een verwarmingsaudit-rapport

 

De eigenaar houdt dit verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en zolang er geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd.Aanvragen verwarmingsaudit of vrijblijvende offerte :
Een verwarmingsaudit of een vrijblijvende offerte aanvragen kunt u hier.

Sanitair - Centrale verwarming - Dakbedekking VERMEERSCH bvba

Nestor De Tièrestraat 67  •  9700 Oudenaarde  •  Tel. 055 30 42 60  •  info@vermeerschbvba.be

Disclaimer / Privacy policy